Client
Zoersel
Project
Zoersel | Huisstijl

2008

De vraag

Wegens plaatsgebrek in het oude gemeentehuis liet Zoersel het Bethaniënhuis renoveren en inrichten als nieuw administratief centrum. De verhuizing was dus niet alleen een gelegenheid om de huisstijl opnieuw te bekijken, maar ook om de eigen identiteit opnieuw te definiëren.

Ons antwoord

Voor Zoersel zette Gramma verschillende instrumenten in om te onderzoeken hoe het gemeentelijke apparaat zichzelf zag, nu en in de toekomst. De globale uitkomst was dat men een uitgesproken sociale, energieke, originele, sobere, vriendelijke en gemoedelijke uitstraling wenste. Met de resultaten van het identiteitsonderzoek als leidraad ontwierp Gramma een groot aantal uiteenlopende voorstellen. Uiteindelijk bleef de essentie van de eerste vingeroefening behouden: het vierkant, het woordbeeld en de huisstijlkleuren. De naam Zoersel is in kapitalen geschreven, omdat een gemeente een instituut is dat toch een zekere autoriteit mag uitstralen. Let echter op de buiging van het been van de R en de verbinding met de S: die ingreep verzacht het woordbeeld en symboliseert de verbondenheid die Zoersel nastreeft. Het gebruik van een gevarieerd kleurenpalet zorgt voor frisheid en straalt gemoedelijkheid uit. Gramma werkte een beperkt set van huisstijldragers uit. Ook de vormgeving van de website is van de hand van Gramma.

Meer info: bart@gramma.be

  • Zoersel | Huisstijl
Zoersel | Huisstijl Zoersel | Huisstijl Zoersel | Huisstijl Zoersel | Huisstijl Zoersel | Huisstijl Zoersel | Huisstijl Zoersel | Huisstijl Zoersel | Huisstijl Zoersel | Huisstijl Zoersel | Huisstijl Zoersel | Huisstijl Zoersel | Huisstijl Zoersel | website Zoersel | Huisstijl Zoersel | Huisstijl Zoersel | Huisstijl

Verwante projecten