Client
CIW
Project
CIW | Huisstijl

De vraag

In 2003 werd in Vlaanderen het ‘decreet betreffende het integraal waterbeleid’ van kracht. Daarmee wilde de overheid een einde maken aan de versnippering van het waterbeleid. Coördinatie werd essentieel, vandaar de oprichting van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Het is even logisch dat de CIW, in de eerste fase van haar bestaan, haar eigen identiteit nog niet helemaal had uitgeklaard. Dat was de opdracht die Gramma toegespeeld kreeg: een corporate identity en een huisstijl voor de CIW (helpen) ontwikkelen.

Ons antwoord

Tijdens het huisstijlproces hebben wij het identiteitsdenken bij de leden van de CIW gestimuleerd. De confrontatie met het rapport van ons identiteitsonderzoek leverde een groter bewustzijn op van kwesties die moesten worden besproken. Onze suggesties en voorstellen toonden mogelijke richtingen en oplossingen. In die zin was de huisstijlontwikkeling tegelijk de finale fase in de identiteitsontwikkeling van de CIW.
Het logo bestaat uit drie niet-gesloten concentrische cirkels die drie golven suggereren. Het logo ademt ook de twee eigenschappen uit die in het vooronderzoek het belangrijkst werden geacht: natuurlijkheid en soberheid. De huisstijl is in de eerste plaats toegepast op de correspondentieset van de CIW: briefhoofden en volgbladen, enveloppen, etiketten, naamkaartjes, groetenkaarten en verzamelmappen. Daarnaast bevat het huisstijlhandboek grafische richtlijnen voor gedrukte en digitale media, zoals folders, brochures, cd-hoesjes, PowerPointpresentaties, website, digitale nieuwsbrief en e-mails.

Meer info: bart@gramma.be

  • CIW | Huisstijl
CIW | Huisstijl CIW | Huisstijl CIW | Huisstijl CIW | Huisstijl CIW | Huisstijl CIW | Huisstijl Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid CIW | Huisstijl