Client
LBC-NVK
Project
LBC - NVK | Rebranding

De vraag

Na haar vierjaarlijkse congres, in 2006, besliste vakbondsorganisatie LBC-NVK (Landelijke Bediendencentrale & Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel) werk te maken van een duidelijke, eenvormige communicatie. Het bureau dat dit proces begeleidde, adviseerde onder meer om de communicatiekanalen verder te professionaliseren, te werken aan een nieuw imago en van daaruit een nieuwe huisstijl te ontwikkelen. Gramma werd aangezocht om dit laatste luik ter harte te nemen.

Ons antwoord

De koepelvakbond herbergt kaderleden én bedienden van talrijke economische sectoren. Gramma vond het dan ook geen overbodige luxe om te onderzoeken welke identiteit de organisatie voor zichzelf zag. Daartoe organiseerde Gramma drie keer de workshop ‘positioneren vanuit identiteit’ met drie groepen binnen LBC-NVK. De conclusie was dat men in het imago van LBC-NVK iets minder de klemtoon wilde leggen op het controlerende en het zekere, maar wilde evolueren naar een positie in het meer extraverte, energieke, ‘warme’ kwadrant. Mede door de brainstormings in de workshop besefte LBC-NVK dat de belangrijkste opdracht het herdefiniëren en communiceren van de identiteit zou zijn. Dat kon ook zonder compleet nieuwe huisstijl. De opdracht voor Gramma was niet meer een nieuwe, maar een vernieuwde huisstijl.

Met minimale ingrepen kreeg het logo een esthetische upgrade. Het volledige logo is opgebouwd uit drie componenten: het vignet, de naam en de slogan. Het bekende LBC-NVK-groen werd beter gedefinieerd en aangevuld met twee lichtere tinten. Die combinatie oogt veel frisser, wat de nagestreefde verjonging goed ondersteunt.

Bij de implementatie van de huisstijl ging Gramma uit van het principe: als je wilt dat zo veel mogelijk verschillende mensen in zo veel mogelijk verschillende situaties de huisstijl toepassen, maak het ze dan gemakkelijk. Voor de opmaak van brieven, verslagen, tijdschriften, brochures, nieuwsbrieven en pamfletten ontwikkelde Gramma specifieke hulpmiddelen (meestal sjablonen) voor de niet-professionele gebruikers (in Office) en de drukkerijen (in een professioneel lay-outprogramma). Daarbij werd ernaar gestreefd de verschillende niveaus van de communicatie vormelijk zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.

Wil je meer weten over dit project?
Neem dan contact op met
bart@gramma.be.

  • LBC | NVK Restyling
LBC | NVK Restyling LBC | NVK Restyling LBC | NVK Restyling LBC | NVK Restyling LBC | NVK Restyling LBC | NVK Restyling

Verwante projecten