Client
VREG
Project
VREG huisstijl

2019

Ons antwoord

De VREG – Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt – werd opgericht in december 2001 als Vlaamse Openbare Instelling en in 2006 omgevormd tot een publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid. Sinds februari 2017 is het een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid, onder toezicht van het Vlaams Parlement.

Gramma stond in voor de verfijning van de nieuwe positionering en het helder formuleren van de vernieuwde visie en missie. Daarnaast ontwikkelde Gramma een nieuw logo en huisstijl evenals de look&feel van de vernieuwde huisstijl.

Wil je meer weten over dit project?
Neem dan contact op met
bart@gramma.be.

  • VREG website
VREG website VREG basislogo kleur VREG basislogo wit – zwart – grijs VREG taakomschrijving VREG beeldtaal VREG correspondentieset: brief – enveloppen VREG correspondentieset: brief – vensterenvelop VREG correspondentieset: naamkaart tweetalig VREG correspondentieset: naamkaart oranje VREG correspondentieset: naamkaart groen VREG correspondentieset: groetenkaarten VREG correspondentieset: mappen VREG correspondentieset: mappen VREG e-mail VREG Office-sjablonen VREG brochure VREG affiche VREG roll-up banners