Client
Water Erfgoed Vlaanderen
Project
WEV | Huisstijl

De vraag

Watererfgoed Vlaanderen verenigt en verdedigt al het nat en droog watererfgoed in Vlaanderen (meer dan 85 organisaties actief rond historische schepen, scheepvaart- en havenmusea, watermonumenten, watertradities, -kunst en -cultuur e.d.). De koepel ijvert voor behoud en waardering van alle watererfgoed in Vlaanderen, voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en de internationale uitstraling van Vlaanderen als baken van scheepvaart-, haven- en watercultuur.

Ons antwoord

We ontwikkelden een symbool waarin, naast de associaties van water en golven, ook verwezen wordt naar de 'Blue Peter', de internationale seinvlag die aangeeft dat het schip zal vertrekken en iedereen aan boord wordt geroepen.
Nadat we het logo voor Watererfgoed Vlaanderen hadden gemaakt, werden we ook aangezocht om het boek ‘Van Gedempte Zuiderdokken naar Kunstdokken Zuid’ (176 pagina’s, met argumenten en plannen voor de herinrichting, én rijk gedocumenteerd met oude foto’s) vorm te geven. Mooi raakpunt bij dit project: onze eigen locatie in een gewezen pakhuis op het Zuid.

Wil je meer weten over dit project?
Neem dan contact op met
janhendrickx@gramma.be.

  • WEV | Watererfgoed Vlaanderen
WEV | Watererfgoed Vlaanderen WEV | Watererfgoed Vlaanderen WEV | Watererfgoed Vlaanderen WEV | Watererfgoed Vlaanderen WEV | Watererfgoed Vlaanderen WEV | Watererfgoed Vlaanderen WEV | Watererfgoed Vlaanderen WEV | Watererfgoed Vlaanderen WEV | Watererfgoed Vlaanderen WEV | Watererfgoed Vlaanderen WEV | Kunstdokken Zuid WEV | Kunstdokken Zuid WEV | Kunstdokken Zuid WEV | Kunstdokken Zuid WEV | Kunstdokken Zuid WEV | Kunstdokken Zuid