HELDER DOEL,
BETERE RESULTATEN,
MINDER KOSTEN

Aan de slag met merkkompas?
Vraag vrijblijvend advies. 
renaat.vc@gramma.be.

 

referenties

  • klasse
  • vito
  • arteveldehogeschool 
  • water-link
  • farys
  • levanto
  • vreg
  • graydon
  • iris group
  • om partners

 

VISUALISATIEMODEL ALS STURING- EN BESLISSINGSINSTRUMENT

Simpel verhaal, simpel te vertellen. Een merkkompas beschrijft in één oogopslag het strategische merk-DNA van de organisatie. Wat is de visie, missie, ambitie? Wat zijn de competenties? Wat is de propositie? Wat zijn de kernwaarden? Wat kunnen we in de etalage zetten? En hoe zou je de organisatie omschrijven in menselijke karaktereigenschappen? Welke rol willen we spelen in het krachtenveld en hoe geven we die rol handen en voeten? Finaal is het doel een inspirerend, geloofwaardig én relevant verhaal te vertellen over wie de organisatie is én waar ze voor gaat en staat: simpel, duidelijk en voor ieder verstaanbaar. 

Blauwdruk, richtingwijzer én toetssteen

Het merkkompas verzamelt en ordent de zelfgekozen uitdagingen op vlak van merkpositionering. Op die manier vormt het een richtinggevend instrument voor de collectieve ambitie van de organisatie. 

Het merkkompas is een visualisatiemodel dat ons in staat stelt gemakkelijker keuzes te maken en op een consistente manier te werken aan de koers en uitstraling van de organisatie. Het merkkompas is een continue kwaliteitsmonitor voor identiteits-, merk-, positionerings- en communicatievraagstukken. Het is behalve een blauwdruk ook een vertrekpunt, een meetlat waaraan de verschillende uitingen worden getoetst. Het zorgt voor consistentie, focus en samenhang. Het maakt de dienstverlening transparant en zorgt voor herkenbaarheid en uniformiteit bij doelgroepen en stakeholders. Kortom, het merkkompas fungeert als een continue kwaliteitsmonitor.


Op één canvas, in één oogopslag het merk-DNA van uw organisatie.

 

Deliverable: een aangescherpte organisatie-identiteit 

Eén A3 met een gestructureerde oplijsting en ordening van visie, missie, ambitie, merkpersoonlijkheid, waarden, proposities, doelgroepen emotionele & instrumentele meerwaarden,... Niet in lange consultancy rapporten, maar alle facetten van de organisatie beschreven in één overzicht als blueprint voor nu en in de toekomst.

 Het merkkompas is in de eerste plaats een unieke ervaring voor het management. Verrassend wat een organisatie allemaal van zichzelf ontdekt. Samen even afstand nemen en vanuit de helikopter opnieuw de fundamentvragen stellen: hoe willen we gehoord, gezien en ervaren worden? Welke zichtbare koers neemt onze organisatie eigenlijk? 

 Voordelen

Het merkkompas…

• zorgt voor focus, is overzichtelijk samengevat en toont verbanden. Door het invullen wordt het organisatiemerk samengevat op één A3. In één oogopslag zie je waar de organisatie als merk voor gaat en staat.

• is een fundament. Het verzamelt en ordent de zelfgekozen uitgangspunten op vlak van business-, merk- en communicatiepositionering en maakt die tastbaar en communicatief voor alle medewerkers. Het merkkompas is op die manier een consensus-builder;

• is een vertrekbasis om beter sturing te geven aan het gewenste imago van de organisatie. Het merkkompas geeft richting aan de collectieve ambitie, met voor iedereen op dat ogenblik een duidelijke bestemming;

• is een meetinstrument voor kwaliteitscontrole. Design- en communicatieproducten worden afgetoetst in welke mate ze stroken met de zelfgekozen ambitie en het strategische merk-DNA. Op die manier is het merkkompas naast een systematische blauwdruk ook een toetssteen op consistentie;

• kan op veel momenten worden benut als briefing. Het is het begin van alle initiatieven die men later gaat ontplooien voor communicatie, productontwikkeling, beursstanden,... In al die gevallen kan men het merkkompas leggen naast wat is ontwikkeld en bepalen of merk en voorstel met elkaar overeenstemmen.